کتاب های طب سنتی و گیاه درمانی
کمينه

 

 

 The MEDICINAL PLANTS ofAVICENNA’SCANON of MEDICINE
گردآوری و ترجمه: محمدرضا شمس اردکانی، عبدالعلی محقق زاده، شیرین اردشیر روحانی فرد، حامد عابدتاش
بها:135000 ريال
درباره کتاب: در این کتاب کلیه مفردات و تک نگارهای دارویی با افعال، خواص و مزاج دارو، از کتاب ارزشمند قانون حکیم ابن سینا جمع آوری و به زبان انگلیسی ترجمه گردیده است.
ابدال الادویه)داروهای جایگزین(
نویسنده: زکریای رازی
ترجمه: دکتر احسان مقدس
بها: 40000ريال
درباره کتاب: محمد بن زکریای رازی در کتاب ابدال الادویه برخی مفردات و تک نگارهای دارویی را با افعال و خواص و مفرده جایگزین آن شرح داده تا برای جایگزین کردن گیاه یا دارو بتوان از آن استفاده نمود.
الابنیه عن حقایق الادویه(روضه الانس و منفعه النفس)
نویسنده: موفق الدین ابومنصورعلی هروی
تصحیح: شادرواناحمد بهمنیار
بها: 100000ريال
درباره کتاب: کتابی است در مفردات طب سنتی که در عهد منصور بن نوح سامانی تالیف گردیده و به خط علی بن احمد طوسی اسدی مولف لغات اسدی می باشد. موضوع بحث کتاب در مورد ادویه و اغذیه مفرد و مرکب و منفعت و مضرت و طبع آن ها می باشد که هر کدام در بدن به گونه خاص تاثیر می کند.
اختیارات بدیعی
نویسنده: علی بن­حسین انصاری­ شیرازی
تصحیح: دکترمحمدرضا شمساردکانی،دکترفرید رمضانی.مقدمه: دکتر علی اکبر ولایتی
بها: 280000ريال
درباره کتاب: اختیارات بدیعی دومین اثر مهم علی انصاری می باشد که بر پایه کتاب اولش یعنی مفتاح الخزاین نوشته شده است. این کتاب مشتمل بر دو مقاله در داروهای مفرده و مرکبه می باشد که شرحی گزیده و مختصر در مورد داروهای مفرده و مرکبه در طب سنتی می باشد.
ادب الطبیب
نویسنده:اسحقابنعلیالرهاوی
ترجمه: مریم پوتی،مینوعلی میرزایی، محمدصادق شریعت پارسا با مقدمه دکتر محمد مهدی اصفهانی
بها: 70000ريال
درباره کتاب: رهاوی در این کتاب کوشیده به فرهنگ و اخلاق پزشکی بپردازد و نیز همراه با نقل قول هایی از پزشکان گذشته در مورد سته ضروریه، حفظ صحت، اعمال یداوی و ... پرداخته است.
آشنایی با لغات و اصطلاحات طب سنتی
گردآوری:ابوالفضل حسینی راد
بها: 320000ريال
درباره کتاب: اسفاده از کتاب های طب سنتی و پزشکی ایرانی، برای بعضی به دلیل داشتن لغات و اصطلاحات تخصصی، دشوار می باشد. در این کتاب برخی لغات طب سنتی با معنی فارسی و انگلیسی گنجانده شده است.
آشنایی با مبانی داروسازی و اشکال دارویی سنتی ایران
گردآوری:دکتر سلیمان افشاری پور
با همکاری: دکتر محمدرضا شمس اردکانی، دکتر محمود مصدق،دکتر علیرضا قنادی، دکتر عبدالعلی محقق زاده، دکتر پرمیس بدر
بها: 180000ريال
درباره کتاب: در این کتاب، نسخه های سنتی، اشکال دارویی و فرآورده های آرایشی-بهداشتی همراه با موارد کاربردی آن ها با استفاده از قرابادین ها و کتاب های معتبر طب سنتی استخراج و گردآوری شده است.
اصطلاحات پزشکی در طب سنتی(التنویر فی اصطلاحات الطبیه)
نویسنده:ابومنصور حسن بن نوح قمری
تصحیح: دکتر احسان مقدس
بها: 55000ريال
درباره کتاب: در این کتاب، لغات و اصطلاحات طب سنتی در ده فصل آورده شده که شامل ده فصل می باشد. فصل اول نام بیماری های سر تا ناخن پا، فصل دوم نام بیماری های روی بدن، فصل سوم انواع تب ها، فصل چهارم اندام، فصل پنجم طبایع، فصل ششم انواع داروها، فصل هفتم خوردنی ها و آشامیدنی ها، فصل هشتم قرابادین ها، فصل نهم مقادیر و اوزان، فصل دهم تدبیر.
اصطلاحات پزشکی (عربی پارسی)
گردآورنده:وجیهه پناهی با مقدمه دکترمهدی محقق
بها: 120000ريال
درباره کتاب: در این کتاب، لغات و اصطلاحات طب سنتی از عربی به پارسی و از پارسی به عربی برای سهولت در امر ترجمه و تصحیح کتاب های طب سنتی، قرار گرفته است.
اصطلاحنامه پزشكي دوره اسلامي
گردآورنده:محمدرضا شمس اردکانی، محبوبه رنجبر، فرید قاسملو
بها: 105000ريال
درباره کتاب: در این کتاب، اجزا و دغدغه های مختلف تهیه اصطلاح نامه پزشکی دوره اسلامی به ظهور رسیده است. استفاده از این اصطلاح نامه مانند دیگر اصطلاح نامه های فارسی می باشد.
الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه
نویسنده:اسمعیل بن الحسن بن محمد الحسینی الجرجانی(سید اسماعیل جرجانی)
تصحیح: دکتر حسن تاج بخش
بها: 240000ريال
درباره کتاب: الاغراض الطبیه یکی از منابع واژگان پزشکی و غیر پزشکی و بیماری ها در طب سنتی و پزشکی کهن ایرانی می باشد. فصل های این کتاب در مورد طب، ارکان، اخلاط، اندام ها، قوت ها، تن درستی و بیماری ها، نبض، دم زدن، تفسره، اسباب احوال طبیعی و غیر طبیعی، احوال زادن و مردن، انواع بیماری ها، نضج، حفظ الصحه، ادویه مفرده و مرکبه(قرابادین)، اغراض طبی و بیماری ها می باشد.
آموزش عربی(صرف و نحو کاربردی در متون طب سنتی)
نویسنده:دکتر فرزانه غفاری با مقدمه دکتر محمدمهدی اصفهانی
بها: 90000ريال
درباره کتاب: این کتاب با آموزش مقدماتی صرف و نحو عربی، با تکیه بر متون پزشکی و داروسازی سنتی تدوین گردیده و اغلب مثال ها، تمرین ها و نمونه های متن خوانی با روکرد طب سنتی ارائه گردیده است.
انگشت پیچ
نویسنده:سید محمد موسوی
بها: 15000ريال
درباره کتاب: انگشت پیچ ها یا همان لعوقات در طب سنتی گونه از داروها می باشد که در این کتاب به برخی از آن ها همراه با کاربرشان پرداخته شده است.
بایسته های اخلاق پزشکی
نویسنده:محمد بن زکریای رازی(رساله ای به یکی از شاگردان)
ترجمه: محمدحسین ساکت
بها: 42000ريال
درباره کتاب: بایسته های اخلاق پزشکی در مورد نوع رفتار با بیمار و شیوه برخورد از نگاه اخلاقی و روانشناسی می باشد.
بحرالجواهر(معجم الطب طبیعی)
نویسنده:محمدبن یوسف الهروی
بها: 250000ريال
درباره کتاب: بحر الجواهر فرهنگ و لغتنامه‌اي است طبي در گزارش واژه‌هاي طبي لاتيني‌، يوناني‌، عربي‌، سرياني‌، فارسي به فارسي و عربي كه به زبان هاي فارسي و عربي نگاشته شده است‌. همچنين زندگينامه برخي از مشاهير و بزرگان پزشكي و طب سنتی، خواص برخی مفردات و مرکبات را در اين فرهنگ گنجانده شده است‌. اين فرهنگ به ترتيب حروف تهجي است. بحرالجواهر در واقع تحرير مفصل‌تري از جواهراللغه اثر ديگر یوسف هروی است كه در 924 قمري به نام جلال‌الدوله ملك دينار غز نگاشته است.
برگ کهن(مفردات پزشکي)
نویسنده:محمد کمالی نژاد باهمکاری مهدی وزیر نظام، محمدهادی عطار نژاد، رضا هوشنگی و مقدمه دکتر جمشید سلام زاده
بها: 60000 ريال
درباره کتاب: در این کتاب گذری بر داروشناسی شده که در آن به منشاء مفردات دارویی، تعریف غذا و دارو، ‌نحوه اثر، ‌مراتب و درجات قوای ادویه پرداخته شده، 41 مفرده مهم و پرکاربرد پزشکی، از دید پزشکی سنتی و پزشکی نوین آورده شده است. در بخش پایانی گزیده مجرّبات 13 نفر از عطاران باتجربه و قدیمی در مورد هر مفرده دارویی که با منابع علمی تطابق دارد جمع‌آوری شده است.
به سوی اصطلاحنامه پزشكي دوره اسلامي(مجموعه مقالاتی در زمینه آماده‌سازی اصطلاح‌نامه پزشکی دوره اسلامی)
نویسنده:محمدرضا شمس‌اردكانی، فرید قاسملو
بها: 38000ريال
درباره کتاب: پزشكی اسلامی، واژه‌نامه‌ها، پزشكی ایران، واژه‌نامه‌نویسی، تاریخ پزشكی اسلامی
پنج رساله طبی
تصحیح:دکتر مجید انوشیروانی
بها: 95000 ريال
درباره کتاب: رساله ادویه مفرده نوشته حکیم علی اصفهانی می باشد که اصول کلی شناخت ویژگی ها، افعال و آثار آن ها و نیز به مسائل دیگری مانند اقسام غذا و احکام امور عارض بر داروهای مفرد نیز مطالبی بیان نموده و رساله را با دو فصل از کتاب طبیعیات شفا درباره طبخ و شی و قلی و تبخیر و حل و عقد به پایان برده است. رساله چوب چینی و چای خطایی نوشته حکیم قاضی کاشف الدین محمد است که سه فصل در بیان خواص چوب چینی، قهوه و چای خطایی آورده است. رساله معالجه مرض وبا نوشته محمد حسین افشار می باشد. رساله تشریح نوشته محمدحسین ابن میرزا بزرگ تهرانی می باشد که در آن اصطلاحات آناتومی و نام استخوان ها با واژگان فرانسه با حروف فارسی آورده شده که اغلب نام عربی آن ها ذکر گردیده است. رسالهپادزهر نوشته عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی در خصوص مفرده های گیاهی، حیوانی و معدنی با خواص پادزهری می باشد.
تاریخ طبیعی حیوان شناسی
نویسنده:جواد آشتیانی
تصحیح: دکتر مجید انوشیروانی
بها: 60000ريال
درباره کتاب: تاریخ طبیعی حیوان شناسی یکی از کتب درسی دهه های اخیر ایران در سال 1337 برای شاگردان سال اول مدارس متوسطه نگاشته شده است. در فصل اول تشکیلات بدنی انسان همراه با برخی مسائل بهداشتی و بیماری ها آورده شده و در فصل دوم با ذکر اعضای حسی به حفظ الصحه برخی از اعضای بدن پرداخته است. در قسمت دوم کتاب به طبقه بندی حیوانات پرداخته است.
تحفه المومنين (تحفه حکيم مومن)
نویسنده:حکیم محمد مومن تنکابنی
بها: 500000 ريال
درباره کتاب: کتابی است به زبان فارسی که در آن علاوه بر ذکر اسامی گیاهان به زبان ها و گویش های مختلف، کلام قدمای طب سنتی را نقد کرده و گفتارشان را در میزان مبانی علمی، عملی طب سنتی محک می زند. همچنین به اصول کلی دانش کیمیا و علوم غریبه در طب سنتی اشاه گردیده است و مجموعه ای موجز و مفید از قرابادین های معتبر ، موثر و تجربه شده را در کتاب گنجانده است.
 تحفه سلیمانیه(من لا یحضره الطبیب زکریای رازی)
ترجمه:علاالدین محمد طبیب
تصحیح: دکتر ناصر رضایی پور،پریسا مزینی
بها: 70000 ريال
درباره کتاب: کتابی است به زبان فارسی که در آن علاوه بر ذکر اسامی گیاهان به زبان ها و گویش های مختلف، کلام قدمای طب سنتی را نقد کرده و گفتارشان را در میزان مبانی علمی، عملی طب سنتی محک می زند. همچنین به اصول کلی دانش کیمیا و علوم غریبه در طب سنتی اشاه گردیده است و مجموعه ای موجز و مفید از قرابادین های معتبر ، موثر و تجربه شده را در کتاب گنجانده است.
تذکره نظامشاهیه(ترجمه‌ای ناتمام از تذکره داود انطاکی)
نویسنده:حسن بن عبدالرحمن(10 قمری)
تصحیح:دکتر مجید انوشیروانی
بها: 330000 ريال
درباره کتاب: نویسنده در این کتاب در بیان بیماری ها سبب شناسی و علامت شناسی بیماری را گشوده ودر علاج به شرح تفضیلی مفرداتو قرابادین ها پرداخته و همچنین به درمان های غذایی و غیرخوراکی مانند شمومات، نطولات، اطلیه، اضمده، ادهان، قطورات، عطوسات و سعوطات و اشکال دارویی پرداخته است.
تسهیل العلاج و رساله حفظ و الصحه
نویسنده:میرزا حاجی بابا محمدتقی شیرازی
بها: 250000ريال
درباره کتاب: اين كتاب، رساله‏اى تخصصى در امراض امتلائيه است که بحث را از امراض معده آغاز كرده و اثبات مى‏كند كه تمام امراض امتلائيه از امتلاى معده است. محمدتقی شیرازی در اين كتاب در درمان‏هاى خود از ادويه‏اى ساده، در دسترس و بى‏ضرر يا داراى حداقل ضرر استفاده مى‏كند. اين رساله، بر قانون «طبيب خادم طبيعت است» بسيار تأكيد دارد. مطالب بخش‏هاى مختلف رساله «تسهيل العلاج» به تفصيل امتلائات، اسباب موجبه بر فساد فضول در معده و امعاء ، علامات امزجه و امتلائات آن‏ها،معالجات،علاج حميات، اورام و بثور كثيرة الوقوع كه اين بخش بيشترين حجم رساله را به خود اختصاص داده است. در خاتمه نيز تدابير سموم مشروبه و ملذومه بيان شده است. رساله «حفظ الصحة» نيز داراى دو بخش است: در بيان چگونگى اعانت كردن بر طبيعت كه داراى دو فصل درباره اعانت طبيعت در دفع موذى‏ها است.
تغذیه در طب ایرانی،اسلامی
نویسنده:غلامرضا کردافشاری و حوریه محمدی کناری، سعید اسماعیلی
بها: 80000ريال
درباره کتاب: این کتاب سعی نموده تا به زبانی ساده مبانی طب سنتی، اصول حفظ صحه، سته ضروریه، تغذیه و... را بیان نماید.
جامع بیطره
نویسنده: شهاب الدین علی علوی حسینی
تصحیح:دکترمجید انوشیروانی
بها:80000 ريال
درباره کتاب: کتاب جامع بیطره در پرورش اسب و بیماری های اسب می باشد. در این کتاب از سر تا پای اسبان هر یک مدرکی جداگانه آورده شده و درمان آن ها مورد توجه قرار گرفته است. علوی حسنی در این رساله تجربیات خود را ذکر نموده و همچنین به نقل از رساله رومی از خنام(مشمشه) و واگیری آن، تورم غدد لنفاوی و همچنین از هاری اسب مطالب جالبی را ذکر کرده است.
الحاوي في الطب کتاب پنجم (بيماري هاي مري و معده)
نویسنده:محمدبن زکرياي رازي
ترجمه:دکتر محمدابراهیم ذاکر
بها:230000 ريال
درباره کتاب: رازی در این کتابش به بیماری های مری و معده پرداخته و در آن اسباب، علائم، سو مزاج های ناشی از آن و درمان آن با مقایسه گفته ها و درمان های دیگر حکما و تایید یا رد کردن آن ها با تجربیات خویش می پردازد.
الحاوي في الطب کتاب چهارم (بيماري هاي شُش)
نویسنده:محمدبن زکرياي رازي
ترجمه:دکتر محمدابراهیم ذاکر
بها:230000 ريال
درباره کتاب: رازی در این کتابش به بیماری های شش پرداخته و در آن اسباب، علائم و درمان آن با مقایسه گفته ها و درمان های دیگر حکما و تایید یا رد کردن آن ها با تجربیات خویش می پردازد.
الحاوي في الطب کتاب بیست و سوم (قوانین استفاده از غذاها و نوشیدنی ها، خواب وبیداری و بیماری های مسری و موروثی)
نویسنده:محمدبن زکرياي رازي
ترجمه:دکتر فرزانه غفاری
بها:230000 ريال
درباره کتاب: رازی در این کتابش به قوانین استفاده از غذاها و نوشیدنی ها، خواب وبیداری و بیماری های مسری و موروثی پرداخته است. رازی در این کتاب تسکین برخی دردها، درمان های عمومی، ریزش مو و وظایف و آزمودن پزشک را آورده است.
الحاوي في الطب کتاب سوم (بيماري هاي گوش، بینی و دندان)
نویسنده:محمدبن زکرياي رازي
ترجمه:دکتر محمدابراهیم ذاکر
بها:230000 ريال
درباره کتاب: رازی در این کتابش به بیماری های گوش، بینی و دندان پرداخته و در آن اسباب، علائم و درمان آن با مقایسه گفته ها و درمان های دیگر حکما و تایید یا رد کردن آن ها با تجربیات خویش می پردازد.
الحاوي في الطب کتاب سوم (شیوه های گوناگون تهی سازی تن)
نویسنده:محمدبن زکرياي رازي
ترجمه:دکتر محمدابراهیم ذاکر
بها:260000 ريال
درباره کتاب: رازی در این کتابش به استفراغ که شامل اسهال، قی کردن، فصد، بول، عرق است و برخی اعمال یداوی در طب سنتی می پردازد و کاربرد و دستور های آن در بیماری ها را بیان می نماید. رازی در این کتاب مانند دیگر کتاب هایش به مقایسه نظریات می پردازد و با تجربیات و نظریات خود ان ها را تایید و یا رد می نماید.
حشایش دیسقوریدوس
نویسنده:علی بن شریف الحسینی
تصحیح:محمدرضا شمس اردکانی، عباس حاجی آخوندی، علی محمد رنجبر، روح الله تمیمی، محبوبه کیانی، فاطمه فرجادمند، مهناز خانوی
بها: 330000 ريال
درباره کتاب: این کتاب از جمله کتابهای ترجمه شده از لاتین می باشد که نقش مسلمانان را در حفظ میراث کهن بشری به خوبی نشان می دهد و حاوی اطلاعات ارزشمندی می باشد
 حفظ الصحت و سیاست المدن
 نویسنده: حکیم موسی بن علیرضا ساوجی
تصحیح:وجیهه پناهی
بها:120000 ريال
درباره کتاب:این کتابمشتمل بر دو رساله از حکیم موسی‌بن علیرضای ساوجی است که در قرن سیزدهم نگاشته که  رساله حفظ‌الصحّت در بردارنده توصیه‌های گوناگون در حفظ سلامتی و رساله سیاست‌المدن نکاتی در مورد راه و روش زندگی و آیین کشورداری می باشد.
حفظ سلامتی و درمان بیماری‌های زنان باردار، نوزادان و کودکان
(تدبیر الحبالی والاطفال و الصبیان و حفظ صحتهم و مداواه الامراض العارضه لهم)
نویسنده:احمدبن محمد یحیی بلدی (4 ق)
ترجمه:عباس نوروزپور نیازی
بها:150000 ريال
درباره کتاب: در این کتاب نویسنده نظرات پیشین پزشکان طب سنتی را در مورد زنان، بارداری، زایمان، اطفال، کودکان، بیماری ها و درمان هایشان گردآوری نموده و در بسیاری موارد آن ها رد یا تایید کرده است. در این کتاب به استفاده از وسایلی چون روروک و پستانک اشاره گردیده.
حفظ الصحه ناصری
نویسنده:محمدکاظم گیلانی
تصحیح:دکتر رسول چوپانی
بها:90000 ريال
درباره کتاب:از نظرطب سنتی همانند طب جدید پیشگیری بهتر از درمان بیماری می باشد و بر این اساس بزرگان طب در طول تاریخ به معرفی وشناسندن راههای حفظ سلامتی پرداخته اند و این کتاب نیز در بردارنده مواردی است که با رعایت آنها می توان از بیماری های مختلف در امان ماند و 123سال زندگی مولف خود گواه بر نقش حیاتی این موارد در سلامت افراد می باشد
حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران
نویسنده:دکتر محسن ناصری
بها:55000 ريال
درباره کتاب: کتاب حاضر با زبانی ساده و امروزی راههای حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی را با بیان هشدارهای لازم به جهت عدم استفاده نابجا و افراط وتفریط در این زمینه بیان نموده است
حفظ صحت
نویسنده:میزاعلی خان ناصرالحکما
تصحیح:ناصررضایی پور،محسن عابدی
بها:80000 ريال
درباره کتاب:در این کتاب شش اصل حفظ سلامتی یا سته ضروریه از نظر طب سنتی به عنوان اساس کار انتخاب گردیده و مولف با توجه به تحصیل در دارالفنون وتبحر در علوم جدید نگاه علمی و مترقی او در زمینه های بهداشت عمومی وفردی مشهود و قابل ستایش است
 
حقایق الاسرار
نویسنده:مسعودبن محمدالسجزی درباره کتاب:
بها:120000 ريال
درباره کتاب:
کلید ورود به طب قدیم
نویسنده:جمشید خدادادی
بها:150000ريال
درباره کتاب: این کتاب با شیوهای امروزی مفاهیم طب سنتی را برای استفاده علاقه مندان فراهم نموده است.
حکایات اهل نظر
نویسنده:استاداسماعیل ناظم
بها:100000ريال
درباره کتاب: این کتاب در بردارنده واقعیات تلخ و شیرین تاریخی با رویکرد آموزشی است که در هر حکایت گوشه هایی از روشهای درمان در گذشته به شیوهای جذاب به تصویر کشیده می شود
شرح اسماء العقار( شرح نام گیاهان دارویی)
نویسنده:ابوعمران موسی بن بن میمون قرطبی
ترجمه:دکتر احسان مقدس
بها:65000 ريال
درباره کتاب: این کتاب شرح نام گیاهان دارویی است که مولف به ذکر نام یک گیاه در زبانهای عربی سریانی لاتینی یونانی بربری فارسی وزبان محلی اندلسی پرداخته است
خلاصه کلید ورود به طب قدیم
نویسنده:جمشید خدادادی
بها:40000ريال
درباره کتاب: یکی ازمشکلات دسترسی به منابع طب سنتی نوع نگارش این متون می باشد و کتاب حاضر که خلاصه ای از کتاب مفصل تری به همین نام و توسط همین نویسنده می باشد این مشکل را برطرف نموده است.
خلاصه التجارب
نویسنده:بهاالدوله رازی
تصحیح:محمدرضا شمس‌اردکانی، عبدالعلی محقق‌زاده، پویا فریدی، زهره ابوالحسن‌زاده
بها:210000 ريال
درباره کتاب: کتاب حاضر گنجینه ارزشمندی از مطالب طب سنتی که شامل راه های تشخیص و توضیح مراحل درمان می باشد. این کتاب می تواند مورد استفاده پژوهشگران با گرایش طب سنتی جهت بررسی روش های درمانی ارائه شده توسط مولف قرار گیرد و با بررسی بالینی موضوعات ارائه شده راه های درمانی جدیدی فرا روی بیماران قرار گیرد زیرا مطالب ارائه شده در این کتاب به نوعی توسط خود مولف مورد تجربه قرار گرفته است که او نیز بعضی از این راهکارها را از پیشینیان کسب نموده و بر حسب مورد خود نیز دخل و تصرفی روی این اطلاعات نموده است.
خلاصه الحکمه
نویسنده:محمدحسین عقیلی خراسانی شیرازی
تصحیح: استاد اسماعیل ناظم
بها:1200000 ريال
درباره کتاب:این کتابدر دو بخش، طب نظری و طب عملی است كه دانش پژوهان و علاقمندان طب سنتی می توانند این کتاب را یه عنوان یک راهنما و مرجع بزرگ برای خود قرار دهند.
خلاصه مقالات طب سنتی و مفردات پزشکی
گردآوری:دانشکده داروسازی شهید بهشتی
بها:180000 ريال
درباره کتاب: در این کتاب چندین خلاصه مقاله درباره اعمال یداوی، طب سنتی، مفردات پزشکی و... با نگاه علمی آورده شده است.
خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها طی قرون در بین الملل جهان
نویسنده:دکتر ابوتراب نفیسی
بها:190000 ريال
درباره کتاب: یکی از پیشگامان طب گیاهی و سنتی دکتر نفیسی می باشد که با توجه ب  پیشینه معتبر خانوادگی خود در این زمینه که به چند قرن می رسد با بیانی شیوا خواص گروهی از گیاهان دارویی و مواد غذایی را که بشکل روزمره در سبد غذایی خانواده ها موجود وی باشد را عنوان نموده است
خوز و خوزی در مکتب پزشکی ایران
نویسنده:محسن ناصری،فرزانه غفاری
 بها: 70000 ريال
درباره کتاب: منطقه خوز که شامل مناطق جنوب و جنوب غرب ایران می باشد با داشتن پیشینه بسیار غنی در زمینه وجود بزرگان طب و داشتن سبکی منحصر به فرد ایجاد کننده طب ویژه ای گردیده اند که به مکتب خوزی معروف است
دارونامه طوبا (گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی)
نویسنده:اسماعیل ناظم
بها:70000 ريال
درباره کتاب: این کتاب در بردارنده تعداد زیادی از نسخه های مو جود در کتب طب سنتی معتبر قدیمی می باشد که بر اساس تغیرات زمانی ومکانی مورد باز نویسی قرار گرفته است
داروهای ساده در طب سنتی هند
نویسنده:حکیم عبدالحمید
تصحیح:محبوبه بزرگی
بها:110000 ريال
درباره کتاب: این کتاب در بردارنده نسخه های دارویی بکار رفته توسط مولف در هندوستان می باشد که با توجه به مشترکات بسیار زیاد فرهنگی و طب سنتی ایرانی و هندی که در زمان صفویه به نقطه اوج خود رسید وتبادلات صورت گرفته علمی و همچنین ویژگی بیان بیماریه با نام های امروزی آنها می تواند مورد استفاده علاقه مندان واقع گردد
دانش پزشکي مردمي ايران زمين
نویسنده:دکتر محمدرضا شمس اردکاني، دکتر آزاده محبی
بها: 330000 ريال
درباره کتاب:  در این اثر نحوه درمان های مردمی و بومی و طب سنتی مردمی که در بیماری ها صورت می گرفته با زحمات بسیاری گردآوری شده است.
درس نامه متون پارسی طب سنتی ایران
نویسنده:دستیاران دکترای تخصصی طب سنتی ایران
بها:80000 ريال
درباره کتاب: در این کتاببا برخی اصطلاحات و واژه های شایع در متون طب سنتی ایران، با حکما و دانشمندان پزشکی ایران  و برخی متون و خطوط نسخ خطی و چاپ سنگی منابع پزشکی پارسی آشنا می شوید.
درمان بیماری های زنان و زایمان از دیدگان طب سنتی
نویسنده:محمد موسوی
بها:120000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به معرفی بیماری های شایع زنان و درمان های برگرفته از طب سنتی اشاره می نماید.
درمان بیماری های صرع از دیدگاه طب ایرانی
نویسنده:محمد موسوی
بها:60000 ريال
درباره کتاب: درمان صرع در طب سنتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این کتاب به پاره ای از درمان های رایج در این خصوص می پردازد.
درمان چاقی و لاغری به روش طب سنتی
نویسنده:دکتر ابوالحبیب
بها:چاپ تمام
درباره کتاب: یکی از مشکلات امروزی جامعه بشری و تبعات تغییر در نحوه زندگی ماشینی وغذاهای فست فود افزایش وزن اقراد می باشد طب سنتی در این زمینه راهکارهای خاص خود را دارد همچنین در مورد افزایش وزن نیز این کتاب روشهایی را متذکر گردیده است
درمان سکته های مغزی ازدیدگاه طب ایرانی
نویسنده:سیدمحمد موسوی
بها:35000 ريال
درباره کتاب: در این کتاب روشهای برای بهبود ودرمان عوارض سکته مغزی بر اساس طب سنتی عنوان گردیده است
درمان فشارخون بالا با مقایسه طب غربی و ایرانی از دیدگاه طب ایرانی
نویسنده:سید محمد موسوی
بها:25000 ريال
درباره کتاب: فشار خون نیز یکی از معضلات رو به رشد در جامعه جهانی می باشد هر چند که در گذشته نیز این مسئله وجود داشته است وطب سنتی در این زمینه راهکارهای ارزشمندی دارد که کتاب حاضر به بخشی از آنها اشاره می نماید
درمان قطعی سردرد از دیدگاه طب ایرانی
نویسنده:سید محمد موسوی
بها:25000 ريال
درباره کتاب: سر درد در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و راهای درمان آن نیز معرفی گردیده است
دستنامه طب سنتی ایرانی در تشخیص و درمان
نویسنده: دکتر فاطمه نجات‌بخش، دکتر مرضیه بیگم سیاهپوش
بها: 370000 ريال
درباره کتاب:  در این کتاب بیماری ها با شرح و علاج در طب سنتی ایرانی آورده شده است.
دستورالاطبا فی دفع الطاعون و الوبا
نویسنده:موسی‌بن‌علی‌رضا ساوجی
تصحیح:دکتر مجید انوشیروانی
بها: 148000 ريال
درباره کتاب:
دو رساله در فواید سکنجبین و خواص مومیایی
نویسنده:محمدبن زکریای رازی
تصحیح:دکتراحسان مقدس
بها: 40000 ريال
درباره کتاب: در رساله سكنجبین، رازی ابتدا به معرفی سكنجبین و ذكر ماهیت آن و سپس به ذكر فواید سكنجبین و ضررهای آن می‌پردازد اما در رساله خواص مومیایی، ابتدا مقدمه‌ای مفصل درباره تاریخچه كشف و استفاده از مومیایی در ایران باستان ذكر شده و در فصل‌های بعدی کتاب وی برخی فواید مومیایی و ضررهای آن را بیان می‌کند.
دور ساختن هرگونه زیان از تن آدمیان(دفع مضارالكلیه عن الابدان الانسانیه بتدارك انواع خطاء التدبیر)
نویسنده:ابوعلی سینا
ترجمه:علیرضا عیاسیان
بها:35000 ريال
درباره کتاب: این کتاب ارزشمند پورسینا در برخی ضررها و سودهای اعمال روزمره از جمله هوا، آب، خوراک، نوشیدنی ها، حمام و ... را بیان می نماید.
طب و داروهاي سنتي(نسخه های سنتی)
نویسنده: دکتردکتر لطفعلی بریمانی
بها:128000 ريال
درباره کتاب:
طب و داروهاي سنتي(داروهای سنتی)
نویسنده: دکتر لطفعلی بریمانی
بها:87000 ريال
درباره کتاب:
طب و داروهاي سنتي(داروهای سنتی و گیاه پزشکی)
نویسنده: دکتر لطفعلی بریمانی
بها:57000 ريال
درباره کتاب:
طب و داروهاي سنتي(نسخه های سنتی)
نویسنده: دکتر لطفعلی بریمانی
بها:200000 ريال
درباره کتاب:
راز درمان(3جلدی)
نویسنده:دکتر عبداله احمدیه
بها: 420000 ريال
درباره کتاب:  این کتاب شرح حال و درمان بیماران دکتر عبداله احمدیه می باشد. که اغلب مردمی در سطح پایین اجتماع بودند.
راهنمای تهیه شرح حال عمومی بیماری ها در طب سنتی ایران
نویسنده:دکتر امید صادقپور، دکتر سعید یارجو، دکتر مهرداد کریمی
بها:50000 ريال
درباره کتاب: در این کتابنحوه گرفتن شرح حال و مصاحبه با بیمار و استفاده از استدلال بالینی در ارزیابی و معاینه بیمار بیان شده است.
راهنمای کلی برای روش شناسی تحقیق طب سنتی
نویسنده:دکتر محمدرضا شمس اردکانی، دکتر فاطمه فرجادمند
بها:35000 ريال
درباره کتاب:
رساله افیونیه
نویسنده:حکیم عمادالدین محمودبن مسعودشیرازی
تصحیح:دکتر رسول چوپانی، وجیهه پناهی، دکتر امیدصادق پور
بها:80000 ريال
درباره کتاب: مطالب و جزئیّات این کتاب مبتنی بر تجربیّات شخصی نویسنده است و از جنبه‌های مختلفی می‌توان ﺁن را مورد بررسی قرار داد. این رساله پانزده باب درخصوص ماهیّت و طبیعت و خواصّ افیون و طرق امتحان ﺁن، منافع و مضارّ آن، مسمومیّت‌ها، دلایل ایجاد نشئه و منشأ اعتیاد به افیون، چگونگی دفع مضرّت‌های افیون، و چگونگی درمان اعتیاد به آن آمده است.
مولّف کتاب افیونیّه، عمادالدّین محمود بن مسعود، طبیب قرن دهم هجری، با توجه به سودها و زیان‌های افیون، خواسته مردم را به این نکته هشدار دهد که هرچند از این مادّه برای منظورهای مختلف پزشکی و داروئی استفاده می‌شود و آن را به عنوان یکی از «منوّمات» و «مرقّدات» یعنی خواب‌کننده و بیهوش‌کننده به هدف درمان بیماری‌ها یاد می‌کنند، ولی در حال عادی زیان‌های روحی و جسمی را در بر دارد که به حکم شرع و عقل، مصرف آن ممنوع است و باید از آن پرهیز نمایند.
رساله پزشکی کودکان( تدبیر الصبیان )
نویسنده:محمدبن زکریای رازی
ترجمه:دکتر احسان مقدس
بها:30000 ريال
درباره کتاب: در این کتاب رازی ابتدا به زخم‌های عارضه در کودکان اشاره کرده و سپس به مباحث دیگری چون جرب در کودکان، بزرگی سر کودکان، باد کردن شکم کودکان، مننژیت کودکان، بی‌خوابی شبانه کودکان و بیماری صرع در کودکان پرداخته است.
رساله درمان فوری(برءالساعه)
نویسنده:محمدبن زکریای رازی  
ترجمه:دکتر احسان مقدس
بها:25000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به درمانهای سریع ودر دسترس جهت درمان بعضی از بیماری ها اشاره می کند
رساله ذهبیه
نویسنده:امام رضا(ع)
ترجمه:دکتر محمد دریایی
بها:70000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به خواسته مامون عباسی نگاشته گردیده ودر آن امام رضا علیه السلام به پاره ای از راههای حفظ سلامتی و مواد گیاهی موثر در این زمینه اشاره می نمایند
رساله مصرف میوه قبل و بعد غذا
نویسنده:زکریای رازی
تصحیح:دکتر احسان مقدس
بها:25000 ريال
درباره کتاب: ازی در مقدمه‌ی این کتاب کوتاه به بحث درباره موضوع مصرف میوه، قبل و یا بعد از غذا میپردازد و اظهار میدارد که دو دیدگاه در بین اطبای پیشین در باره مصرف میوه وجود دارد. گروه اول کسانی هستند که خوردن میوه را قبل از غذا توصیه میکنند و بنا به اعتقاد رازی این گروه اکثریت اطباء و حکما را تشکیل می­دهند و گروه دوم کسانی هستند که معتقد بودند که میوه را باید بعد از غذا تناول کرد. سپس رازی به انتقاد از هر دو گروه پرداخته و اظهار میدارد که بر اساس دستور العمل جالینوس، اطباء باید تلاش کنند تا هر روز مطلبی را به علم پزشکی بیفزایند تا این حرفه در اثر مرور زمان کاملتر شود، و از این رو وی نظرات خود را بدین گونه بیان میکند که حکمای پیشین در هنگام اظهار نظر در باره خوردن میوه توجهی به نوع میوه نکرده اند، زیرا که میوه انواع گوناگون دارد و هر نوع میوه صفت و خاصیت مخصوصی دارد که در سایر میوه دیده نمی­شود. لذا رازی در این رساله تلاش می کند که موعد خوردن هر میوه را براساس خصوصیات آن میوه ارائه نماید.
رمضان،تغییرات مزاجی
نویسنده:سید محمد موسوی، دکتر غلامرضا کردافشاری
بها:30000 ريال
درباره کتاب: روزه داری بسته به اینکه در چه فصلی انجام می شود و ویژهگی پایه فرد بر چه مزاجی می باشد می تواند سبب تغیرات مزاجی در افراد گردد برای حفظ تعادل مزاج در این ایام رعایت مسائل و استفاده از بعضی مواد ضروری می باشد که در این کتاب به شکل موجز بیان گردیده است
ریاض الادویه
نویسنده:یوسف بن محمد یوسفی هروی  
تصحیح:یوسف بیگ باباپور
بها:60000 ريال
درباره کتاب: این کتاب در بیان مراتب کیفیات ادویه در یک مقدمه و دو باب (الف- ادویۀ مفرده به ترتیب حروف تهجی، ب- ادویۀ مرکبه به ترتیب حروف تهجی) و خاتمه‌ای در «امتحان جودت و ردائت تریاق و جز آن. این کتاب در 946 ق، به نام همایون نوشته شده در هند به چاپ رسیده است.
ریاض الادویه
نویسنده:یوسف بن محمد هروی
تصحیح:دکتر محمد نظری
بها:80000 ريال
درباره کتاب:تعداد ادویۀ مفرده در این کتاب، 787 مفرده است که در باب اوّل بدان پرداخته شده است. تعداد ادویۀ مرکبه که در باب دوم بدان پرداخته شده، 257 مرکبه اعم از معجونات و نطولات و مطبوخات و غیره می‌باشد. البته در ترتیب اسامی داروها در هر بخش صرفاً به حرف اوّل آن توجه شده و همچون فرهنگهای واژگانی به ترتیب حروف دوم و سوم و غیرۀ کلمات توجه نشده است و این امر باعث چینش نامرتب و نافرهنگواره‌ای آن شده است.
زادالمسافرین
نویسنده:مهدی بن علی نقی شریف
بها:70000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به مانند دایره المعارفی است که مشکلات ناشی از مسافرت را بویژه با وسائل ابتدایی سفر در روزگاران گذشته را شرح می دهد اما بعضی از موارد آن و همچنین بیماریهای مورد اشاره آن در شرایط کنونی نیز وجود دارند که با توجه به توضیح کامل و درمانهای ارائه شده قابل توجه می باشد
سته ضروریه
نویسنده:حکیمولیگیلانی
تصحیح:نرجسگرجی،ریحانهمعینی،ناصر رضایی پور
بها:60000 ريال
درباره کتاب:
سيستم هاي دارورساني در داروسازي سنتي ايران
نویسنده:دکتر حميدرضا مقيمي، دکتر آيدا شفيع زاده
بها: 80000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به اشکال دارویی مورد استفاده جهت بهره گبری از خواص دارویی گیاهان یا مواد با ویژه گی دارویی اشاره می نماید و با ذکر انواع نامهای مورد استفاده در این زمینه امکان بهره گیری از فرمهای دارویی در نسخه های متون گذشته را فراهم می آورد
شرح الاسباب العلامات فارسی
نویسنده:نفیس بن عوض کرمانی
تصحیح:احمد بن محمدحسینی
بها:250000 ريال
درباره کتاب: این کتاب ترجه فارسی از کتاب ابن نفیس کرمانی میباشد
شرح الاسباب و العلامات
نویسنده:نفیس بن عوض کرمانی
بها:500000 ريال
درباره کتاب: اینکتاب به توضیح بیماریها و راههای درمان د
آنها از نظر طب سنتی می پردازد وبه زبان عربی می باشد
شش رساله کهن پزشکی
تصحیح:یوسف بیگ باباپور
بها: 47000 ريال
درباره کتاب:
شمسیه
نویسنده:شمس الدین محمد بن نعمت اله
تصحیح:مهدی علیزاده، امیر جلادت، مهدی سرداری
بها: 330000 ريال
درباره کتاب:
شناخت طبایع (دوره 3 جلدی)
نویسنده:دکتر ابوالحبیب
بها:300000 ريال
درباره کتاب: اولین گام در طب سنتی در مواجه با بیمار تشیخص طبع بیمار می باشد چرا که درمان ها در طب سنتی در یک بیماری خاص بر اساس طبع افراد متفاوت می باشد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به استفاده از مواد کمکی دیگری علاوه بر مصرف داروی مشخص می باشد
ضوابط حکمت(ترجمه و تلخیص آزاد از شرح جالینوس بر فصول بقراط)
ترجمه:غلامحسین کنتوری نیشابوری
بها:60000 ريال
درباره کتاب:این کتاب به مقایسه نظرات بقراط و جالینوس در مورد درمان بیماریها می پردازد
طب اکبري
نویسنده:حکيم محمد اکبر ارزاني دهلوي
بها:500000 ريال
درباره کتاب: این کتاب نیز یکی دیگر از گنجینه های طب سنتی به زبان فارسی می باشد که از سوی پژوهشگران طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد و در آن ضمن شرح بالینی بیماری به بیان درمان لازم می پردازد و کلیه بیمایهای اندام بدن را با این شیوه مورد بررسی قرار می دهد
طب الرضا
نویسنده:جابر رضوانی
بها:46000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به بیان احادیث امام رضا علیه السلام در رابطه با خواص مواد و حفظ سلامتی می پردازد
طب الصادق
نویسنده:جابر رضوانی
بها:46000 ريال
درباره کتاب: این کتاب توصیه های امام صادق علیه السلام در مورد خواص مواد مختلف و انجام کارهای که به حفظ سلامتی و بهبود از بیماری ها کمک می کند را در خود دارد   
طب النبی
نویسنده:جابر رضوانی
بها:46000 ريال
درباره کتاب: دراین کتاب احادیث زیادی
آورده شده است که به نقل از پیامبر بزرگ اسلام صل الله علیه و آله وائمه اطهار در مورد خواص مواد غذایی و انجام کارهایی که به حفظ سلامت یا درمان بیماریها می انجامد اشاره می کند  
طب النبی و طب الائمه
نویسنده:دکتر محمد دریایی
بها:250000 ريال
درباره کتاب: دراین کتاب احادیث زیادیآورده شده است که به نقل از پیامبر بزرگ اسلام صل الله علیه و آله وائمه اطهار در مورد خواص مواد غذایی و انجام کارهایی که به حفظ سلامت یا درمان بیماریها می انجامد اشاره می کند  
طب ایرانی(گیاهان دارویی در معجزات درمانی)
نویسنده:دکتر محمد دریایی
بها:چاپ تمام
درباره کتاب: در این کتاب بخشی از اطلاعات موجود در مورد گیاهان دارویی از نظر خواص دارویی آنها مورد بررسی قرار گرفته است
طب شیعه
نویسنده:دکتر محمد دریایی
بها:180000 ريال
درباره کتاب: دراین کتاب احادیث زیادی
آورده شده است که به نقل از پیامبر بزرگ اسلام صل الله علیه و آله وائمه اطهار در مورد خواص مواد غذایی و انجام کارهایی که به حفظ سلامت یا درمان بیماریها می انجامد اشاره می کند  
طب منصوری
نویسنده:حکیم میسوری خراسانی
تصحیح:م.حیدریان
بها:50000 ريال
درباره کتاب: در این کتاب نسخه های مختلف برای درمان بیماری ها و همچنین خواص مواد مورد بررسی قرار گرفته است
طبیعت در پزشکی ایرانی(طبیعت قوه مدبره بدن)
نویسنده:استاد اسماعیل ناظم
بها:90000 ريال
درباره کتاب:
علاج الامراض فارسی
نویسنده:محمد شریف خان
تصحیح:دهلوی دکتر باقر مینایی
بها:250000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به شرح بیماریها وراههای درمان آنها با نسخه های ترکیبی می پردازد و
فردوس الحکمه
نویسنده:علی بن سهل طبری
تصحیح:محمدابراهیم ذاکر
بها:335000 ريال
درباره کتاب: این کتاب یکی از اولین کتاب های طب سنتی به زبان فارسی می باشد و در آن به خواص گیاهان جانوران و اشیاء اشاره نموده است  
فن اول کتاب قانون ابن سینا
نویسنده:ابوعلی سینا
تصحیح:روشنک قدس
بها:170000 ريال
درباره کتاب: این کتاب ترجمه ای است از قسمتی از کتاب اول قانون که در زمان قاجار انجام گرفته و
فن پیشگیری و راز طول عمر ازدیدگاه طب سنتی
نویسنده:سیدمحمد موسوی
بها:35000 ريال
درباره کتاب:
القانون الصغیر فی الطب
نویسنده:ابوعلی سینا
تصحیح:دکتر شاکر لوایی
بها:50000 ريال
درباره کتاب:
قانون در طب به زبان ساده
گردآوری:رسول شیری،کاظم کیانی،مهدی نجاری حسن زاده
بها:470000 ريال
درباره کتاب:
قانون فی طب (8 جلدی)
نویسنده:ابوعلی سینا
تصحیح:عبدالرحمن شرفکندی
بها:1200000 ريال
درباره کتاب: این کتاب شاهکار ابو علی سینا یکی از بزرگترین پزشکان تاریخ می باشد که برای چندین قرن در دانشگاههای پزشکی دنیا تدریس می شده و از جمله اولین کتابهای چاپ شده بعد از اختراع ماشین چاپ می باشد و این کتاب در حال حاضر تنها نسخه ترجمه کامل کتاب قانون می باشد
قانونچه
نویسنده:محمدبن محمود جغمینی
تصحیح:به قلم شمس بن حسسن منجم - دکتر فریبا قربانی، دکتر روشنک قدس
بها:80000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به شکلی موجز به بیانپارهای از بیماریه و درمانهای آنه می پردازد ودر بخشهای از کتاب نیز به معرفی اجزای تشکیل دهنده بدن میپردازد
قانونچه فی الطب
نویسنده:محمدبن محمود چغمینی
ترجمه:اسماعیل ناظم
بها:160000 ريال
درباره کتاب:
قرابادين کبير
نویسنده:حکیم محمدحسين خان عقيلي خراساني شيرازي
بها:500000 ريال
درباره کتاب: این کتاب در حقیقت یکی از ارزشمند ترین کتابهای گنجینه طب سنتی می باشد که به شکلی تخصصی به بیان داروهای ترکیبی در طب سنتی می پردازد وجزء کتابهای مرجع در این زمینه می باشد
قرابادین صالحی(عمل صالح)
نویسنده:صالح بن محمد بن محمد صالح قاینی
تصحیح:دکتر محمدرضا شکس اردکانی، دکتر محقق زاده، دکتر بدر
بها: 420000 ريال
درباره کتاب: قرابادین صالحی  در بر دارنده مجموعه ای از نسخ ترکیبی می باشد که به اشکال گوناگون دارویی مورد مصرف قرار میگرند
قرابادین منظوم
نویسنده:شرف الدین علی یزدی
تصحیح:زهره ابوالحسن زاده،مهدی زرشناس، عبدالعلی محقق زاده
بها:زیر چاپ
درباره کتاب:
قصص الحکایات المرضی(تاریخچه‌ها و حکایات طبی و بالینی)
نویسنده:محمدبن زکریای رازی
تصحیح:دکتر محمود نجم آبادی
بها:115000 ريال
درباره کتاب: این کتاب یکی از خواندنی ترین کتابهای رازی می باشد چرا که نوع نگرش استادانه رازی را به مخاطب انتقال می دهد وبه مانند یک کلاس درس ریزه کاری های درمان و نقش طبیب را به منصه ظهور میرساند و خواننده را مجبور به پی گیری تمتم حکایتها می نماید
قواعـد تغذیـه در بیمـاری هـا بر اساس مبانی طب سنتی ایرانی
نویسنده:دکتر فاطمه نجات بخش
بها:380000 ريال
درباره کتاب: این کتاب را به جرات می توان کار بردی ترین اثر منتشر شده در زمینه توصیه های غذایی به بیماران از منظر طب سنتی دانست که اثر فوق العاده ازشمندی می باشد و خواندن آن را به همگان توصیه مینماییم
کامل الصناعه الطبیه
نویسنده:علی بن عباس اهوازی
بها:500000 ريال
درباره کتاب:
گذري بر دانش پزشکي مردمي ايران زمين
نویسنده:دکتر محمدرضا شمس اردکاني،دکتر آزاده محبی
بها:180000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به بررسی باورها و اطلاعات طب سنتی اقوام مختلف ایران می پردازد و مجموعه ارزشمند از این آگاهی ها را در اختیار می گذارد
الگوی تشخیص مزاج با پوستر
نویسنده:دکتر حمیداله افراسیابیان
بها:50000 ريال
درباره کتاب: شناخت مزاج در طب سنتی و شروع درمان امری حیاتی است و این کتاب در شناسایی نوع مزاج برای آغاز درمان کمک شایانی می نماید
مجربات اكبري
نویسنده:محمد اکبر ارزانی دهلوي
تصحیح:دکتر محمدرضا شمس اردکانی،حمدباقر مينايي، منصور كشاورز،داريوش محمودي
بها:160000 ريال
درباره کتاب: مجربات اکبری به مانند دایره المعارفی می ماند که در مورد انواع بیماری ها و همچنین به شکل مفصل درباره ساخت و تهیه انواع داروها و ترکیبات آنها توضیح داده شده است.
مجلد سوم کشکول حکیم مومن
نویسنده: حکیم شمس الدین محمد
تصحیح:ناصر رضایی پور
بها:60000 ريال
درباره کتاب: این کتاب با حفظ ایجاز به بیان دانش پزشکی پرداخته است و با بیان بیماریهای مهم و توضیح مختصر اسباب وعلائم به ارائه نسخه های در دسترس اقدام می نماید و درانتهای کتاب نیز به بیان خواص پارهای از مواد اشاره مینماید
مجمع الفواید
نویسنده:سلطان الآفاق امیرافندی
تصحیح:دکتر ریحانه معینی، دکتر نرجس گرجی
بها:120000 ريال
درباره کتاب: این کتاب در بردارنده نسخه های ترکیبی زیادی می باشد و همچنین در مورد خواص استفاده از بعضی مواد توضیحاتی ارائه کرده است
مجموعه آثار علوم پزشکی دانشمندان اسلام و ایران
نویسنده:دکتر محمدرضا شمس اردکانی، حامد عابدتاش، شیرین اردشیر روحانی فرد، عبدالعلی محقق زاده
بها:290000 ريال
درباره کتاب:مجموعه ای از آثار علوم پزشکی دانشمندان اسلامس و ایرانی را که در طول تاریخ به بیان دیدگاه ها و نظریات خود پرداخته و گنجینه ای از اطلاعات ارزشمند آنان در زمینه پزشکی ایرانی را در دسترسی علاقه مندان قرار می دهد. در این کتاب آثار و کتاب های طب سنتی آورده شده است.
مخزن الادويه
نویسنده:حکیم محمد حسین خان عقیلی خراسانی شیرازی
تصحیح:دکترمحمد رضا شمس اردكانی، دکتر فاطمه فرجادمند،دکتر روجا رحیمی
بها: 680000 ريال
درباره کتاب: مخزن الادویه را بی شک باید شاهکار بی بدیلی نامید که نقش ایرانیان را در توسعه علوم به ویژه علوم پزشکی به جهانیان نشان می دهد و ترکیبی از علوم پزشکی هندی عربی و یونانی را در هم آمیخته و به روشی بدیع بر اساس حروف الفبایی به توضیح کامل مواد گیاهی، حیوانی و معدنی پرداخته است.
مرکبات قرابادین(رساله در ترتیب ادویه مرکبه)
تصحیح:دکتر مسعود غلامیه، دکتر یوسف بیک باباپور
بها:100000 ريال
درباره کتاب: درمان بیماریها نیاز به استفاده از داروهای مختلف دارد و ترکیب این داروها در اصطلاح طب سنتی به قرابادین معروف است کتاب حاضر اطلا عات مناسبی در مورد داروهای ترکیبی به خوانندگان می دهد
مروری بر تاریخ و مبانی طب سنتی اسلام و ایران
نویسنده:دکتر محمدرضا شمس اردکانی،
بها:140000 ريال
درباره کتاب: این کتاب در ابتدا به مقایسه اجمالی طب های سنتی مردم جهان می پردازد و پس از آن ضمن معرفی بزرگان طب کهن ایران زمین و ارائه راه های تشخیصی و درمانی به معرفی گروهی از گیاهان دارویی با مصارف ویژه می پردازد.
مروری بر سیستم‌های رایج طب سنتی در دنیا(هند، چین، کره و ژاپن)
نویسنده:محمد رضا شمس اردکانی، فرید قاسملو
بها:130000 ريال
درباره کتاب: آشنایی با روشهای طب مکمل در سایر نقاط دنیا می تواند دید علاقه مندان به طب سنتی را وسعت داده و با بررسی نقاط قوت آنها به توسعه و کارآمدتر شدن طب سنتی ایران کمک شایانی نماید و کتاب حاضر در این راستا تهیه گردیده است
مروری بر کلیات طب سنتی ایران
نویسنده:دکترمحسن ناصری، دکتر رضایی زاده
بها:120000 ريال
درباره کتاب:
مزاج خود را بشناسیم(مزاج خوراکی ها و مصلحات آن ها)
نویسنده:دکتر محمد دریایی
بها:125000 ريال
درباره کتاب:
مزاج شناسی و شناخت طبایع
نویسنده:کاظم کیانی
بها:100000 ريال
درباره کتاب:
مصلحات مواد خوراکی
نویسنده:سپهر برومندخشکبیجای
بها:25000 ريال
درباره کتاب:
معرفه السموم ناصری
نویسنده:میرزا عبدالحسین خان سرتیپ رکن‌العلما
تصحیح:دکتر محمدرضا شمس اردکانی
بها:زیر چاپ
درباره کتاب: در این کتاب که در حقیقت جزء کتاب های تخصصی سم شناسی است اطلاعات جالبی ارئه گردیده است
مفرح القلوب(شرح قانونچه در طب چغمینی)
نویسنده:حکیم ارزانی دهلوی  
تصحیح:استاد اسماعیل ناظم
بها:600000 ريال
درباره کتاب:
منافع الاغذیه و دفع مضارها(بهداشت غذایی)
نویسنده:زکریای رازی
تصحیح:عبدالعلی علوی نائینی
بها:110000 ريال
درباره کتاب:کتاباکتاب های رازی به عنوان اعجوبه طب ایران وجهان با دید خاص خود که همیشه ضمن بیان دیدگاه های رایج در مورد درمان یا تجویز یک دارو نظرات خود را نیز بیان می دارد برای علاقه مندان به طب سنتی همیشه آموزنده است و این کتاب هم به توضیح خواص و زیانهای مواد غذایی می پردازد
ميزان الطب
نویسنده:حکیم محمد اکبر ارزانی
بها:170000 ريال
درباره کتاب: این کتاب دایره المعارفی موجز در بیان بیماری ها درمان ها توصیه های غذایی وپرهیز های غذایی می باشد
ناباروری و منع ناباروری
نویسنده:سودابه بیوس، اسماعیل ناظم
بها:60000 ريال
درباره کتاب: یکی از مشکلات خانواده ها در طول زمان مسائل باروری زوجین بوده است و نظر به اهمیت این موضوع کتاب حاضر با بهره گیری از متون طب سنتی در این زمینه به ارئه راهکار پرداخته است
نامه ها و گزارش های پزشکی یاکوب ادوارد پولاک از ایران
ترجمه و گردآوری: افسانه گشتر، تورج آرامش
بها:70000 ريال
درباره کتاب: این کتاب حاوی اطلا عات ارزشمندی در مورد وضعیت بهداشت و سلامت جامعه ایران در دوران قاجار می باشد و به پاره ای از مشکلات درمان های سنتی رایج در آن زمان می پردازد اما ناگفته نماند همانگونه که در زمینه های دیگر در زمان قاجار ایران رو به قهقرا می رفت دوران طلائی طب سنتی هم کم کم   به سر می آمد و تمایل به طب مدرن روز افزون می گردید
نورالعیون
نویسنده:جرجانی یمانی( زرین دست)
تصحیح:یوسف بیگ باباپو
بها:420000 ريال
 
درباره کتاب: این کتاب به بیان آسیب ها و مشکلات چشم می پردازد و درمان های لازم را از دیدگاه طب سنتی بیان می دارد
نیر اعظم (در شناخت نبض و انواع آن)
نویسنده:اعظم خان
تصحیح:استاد اسماعيل ناظم
بها:130000 ريال
درباره کتاب: در طب سنتی یکی از راهای شناخت بیماریها گرفتن نبض بیمار می باشد به گونه ای که بعضی افراد متبحر در این زمینه بدون دریافت اطلا عات خیلی زیاد از بیمار دقیقا مشکل را تشیخص می داده اند و کتاب حاضر در رسیدن به این مهارت علاقه مندان را راهنمایی می کند
هدایه المتعلمین فی الطب
نویسنده:ابوبکر ربیع بن احمد اخويني بخاري
تصحیح:منیژه عبدالهی
بها:زیر چاپ
درباره کتاب:
الواح الصحه
نویسنده:حبیب متطبب جیلانی
تصحیح:منيژه عبدالهي پرميس بدر هاجر خضرایی
بها: 75000 ريال
درباره کتاب:
‌واژه‌نامه پزشکی دوره اسلامی
نویسنده:محمد رضا شمس اردکانی، فرید قاسملو
بها:250000 ريال
درباره کتاب: این کتاب به شرح کلمات و اطلاحات طب سنتی با استفاده از منابع معتبر آن می پردازد
مزاج شناسی
نویسنده:دکتر حمیداله افراسیابیان،اسد حکیمی
بها:65000 ريال
درباره کتاب: شناخت مزاج از نظر طب سنتی در حقیقت مهمترین مرحله درمان می باشد چرا که با تفاوت مزاج ها درمانهای متفاوت بکار می رود و شاید یکی از مهمترین تفاوتهای طب سنتی و پزشکی امروز در این زمینه باشد انجام مراحل درمانی یکسان برای افرادی که یک علامت بیماری دارند در حالی که در طب سنتی علامت یکسان در افراد مختلف از نظر مزاج متفاوت می باشد 
اصول حفظ سلامتی بدن از دیدگاه طب سنتی ایران
نویسنده:دکتر محمد سیادتی، اسد حکیمی بها: 65000 ريال
درباره کتاب: در این کتاب سته ضروریه با نگاهی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است
آشنایی با واژه های فرهنگ و اصطلاحات طب سنتی ایران(2 جلدی)
بها:65000 ريال
درباره کتاب: یکی از مشکلات دسترسی به منابع طب سنتی نا مفهوم بودن اصلاحات آن می باشد که مانند هر علمی نیاز به فرهنگناهه های خاص خود را دارد و کتاب حاضر در این مورد می باشد
دو رساله در شناخت طبایع(نزهه الملوک)
نویسنده:ابوالمظفر محمدبن مستنطر طبیب هروی، امین الدین اوتاجی
تصحیح:میرهاشم محدث
بها:50000ريال
درباره کتاب: در این کتاب تقریبا اکثر موادغذایی ومواد مورد استفاده در پوشاک زمانهای قدیم از نظر خواص و مضرات و مصلحات آنها مورد برسی قرار گرفته اند
 
 

 

 

  
Open Top Panel
Close Top Panel