DotNetNuke

ویزارد نصب پرتال نسخه 05.04.02

به ویزارد نصب پرتال خوش آمدید. این ویزارد شما را در طول فرآیند نصب پرتال راهنمایی می نماید.

شما می توانید به کمک دکمه های بعدی و قبلی بین صفحات حرکت نمایید. در بعضی از صفحات دکمه آزمایش نیز ممکن است وجود داشته باشد. این دکمه امکان آزمایش بعضی قسمت ها قبل از انجام کاری خاص و مشاهده نتیجه آن را فراهم می آورد..

اولین مرحله انتخاب روش نصب می باشد. شما می توانید زبان مورد نظر خود را از لیست بازشونده انتهای صفحه انتخاب نمایید.


روش نصب را انتخاب نمایید:زبان دلخواه خود را انتخاب نمایید:

بعدی